Thuốc kích rễ lan bio root

1 sản phẩm

-3%
Dưới 6 lọ
740.000đ
Từ 6 -12 lọ
700.000đ - 740.000đ
Trên 12 lọ
640.000đ - 740.000

Quy cách: Lọ 946ml

Dưới 6 lọ
740.000đ
Từ 6 -12 lọ
700.000đ - 740.000đ
Trên 12 lọ
640.000đ - 740.000
Xem chi tiết

Quy cách: Lọ 946ml

Dưới 6 lọ
740.000đ
Từ 6 -12 lọ
700.000đ - 740.000đ
Trên 12 lọ
640.000đ - 740.000


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!