Phân tan chậm 14-13-13

1 sản phẩm

-1%
Dưới 5 bao
950.000đ
Từ 5 - 10 bao
900.000 - 950.000đ
Trên 10 bao
850.000đ - 950.000đ

Quy cách: 1 bao 10kg

Dưới 5 bao
950.000đ
Từ 5 - 10 bao
900.000 - 950.000đ
Trên 10 bao
850.000đ - 950.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: 1 bao 10kg

Dưới 5 bao
950.000đ
Từ 5 - 10 bao
900.000 - 950.000đ
Trên 10 bao
850.000đ - 950.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!