PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG QUẾ LÂM 03

1 sản phẩm

-13%
35.00020.000
Dưới 10 chai
35.000đ
Từ 10 - 20 chai (thùng)
29.000đ - 35.000đ
Trên 20 chai
20.000đ - 35.000đ

Quy cách: 1 lọ 1 lít, 1 thùng 20 lọ, nặng 23,5kg

Dưới 10 chai
35.000đ
Từ 10 - 20 chai (thùng)
29.000đ - 35.000đ
Trên 20 chai
20.000đ - 35.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: 1 lọ 1 lít, 1 thùng 20 lọ, nặng 23,5kg

Dưới 10 chai
35.000đ
Từ 10 - 20 chai (thùng)
29.000đ - 35.000đ
Trên 20 chai
20.000đ - 35.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!