Phân BIO-TRICHODERMA kháng nấm

1 sản phẩm

-3%
78.00060.000
Dưới 10 gói
78.000đ
Từ 10 -20 gói
68.000đ - 78.000đ
Trên 20 gói
60.000đ - 78.000đ

Quy cách: 1 gói 1kg

Dưới 10 gói
78.000đ
Từ 10 -20 gói
68.000đ - 78.000đ
Trên 20 gói
60.000đ - 78.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: 1 gói 1kg

Dưới 10 gói
78.000đ
Từ 10 -20 gói
68.000đ - 78.000đ
Trên 20 gói
60.000đ - 78.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!