Nấm đối kháng Trichoderma Bacillus

2 sản phẩm

-4%
Dưới 10 gói
53.000đ
Từ 10 - 20 gói
40.000đ - 53.000đ
Trên 20 gói
30.000đ - 53.000đ

Quy cách: Gói 100 g, 1 Hộp 15 gói, Nặng 1,7 kg

Dưới 10 gói
53.000đ
Từ 10 - 20 gói
40.000đ - 53.000đ
Trên 20 gói
30.000đ - 53.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: Gói 100 g, 1 Hộp 15 gói, Nặng 1,7 kg

Dưới 10 gói
53.000đ
Từ 10 - 20 gói
40.000đ - 53.000đ
Trên 20 gói
30.000đ - 53.000đ
-4%
Dưới 20 lọ
25.000đ
Trên 20 - 40 lọ
20.000đ - 25.000đ
Trên 40 lọ
16.000đ - 25.000đ

Quy cách: 1 Lọ 110ml

Dưới 20 lọ
25.000đ
Trên 20 - 40 lọ
20.000đ - 25.000đ
Trên 40 lọ
16.000đ - 25.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: 1 Lọ 110ml

Dưới 20 lọ
25.000đ
Trên 20 - 40 lọ
20.000đ - 25.000đ
Trên 40 lọ
16.000đ - 25.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!