Giá thể trồng lan

Hiển thị kết quả duy nhất

-25%
15.000 13.000 
Dưới 25kg (bao)
15.000đ
Từ 25 -50kg
14.000đ - 15.000đ
Trên 50kg
13.000đ - 15.000đ
Dưới 25kg (bao)
15.000đ
Từ 25 -50kg
14.000đ - 15.000đ
Trên 50kg
13.000đ - 15.000đ
Xem chi tiết
Dưới 25kg (bao)
15.000đ
Từ 25 -50kg
14.000đ - 15.000đ
Trên 50kg
13.000đ - 15.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!