phân bón lá vitamin b1

3 sản phẩm

-20%
28.00019.000
Dưới 10 lọ
28.000đ
Từ 10 - 24 lọ
24.000đ - 28.000đ
Trên 24 lọ
19.000đ - 28.000đ

Quy cách: Lọ 100ml - 1 Thùng 24 Lọ

Dưới 10 lọ
28.000đ
Từ 10 - 24 lọ
24.000đ - 28.000đ
Trên 24 lọ
19.000đ - 28.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: Lọ 100ml - 1 Thùng 24 Lọ

Dưới 10 lọ
28.000đ
Từ 10 - 24 lọ
24.000đ - 28.000đ
Trên 24 lọ
19.000đ - 28.000đ
-5%
38.00025.000
Dưới 20 lọ
38.000đ
Từ 20 - 48 lọ (hộp)
31.000đ - 38.000đ
Trên 48 lọ (hộp)
25.000đ - 38.000đ

Quy cách: Lọ 235 ml, 1 Thùng 48 lọ, Nặng 14 kg

Dưới 20 lọ
38.000đ
Từ 20 - 48 lọ (hộp)
31.000đ - 38.000đ
Trên 48 lọ (hộp)
25.000đ - 38.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: Lọ 235 ml, 1 Thùng 48 lọ, Nặng 14 kg

Dưới 20 lọ
38.000đ
Từ 20 - 48 lọ (hộp)
31.000đ - 38.000đ
Trên 48 lọ (hộp)
25.000đ - 38.000đ
-16%
38.00025.000
Dưới 20 lọ (hộp)
38.000đ
Từ 20 - 40 lọ
32.000đ - 38.000đ
Trên 40 lọ
25.000đ - 38.000đ

Quy cách: 1 lọ 250 ml, 1 thùng 20 lọ, nặng 8,5 kg

Dưới 20 lọ (hộp)
38.000đ
Từ 20 - 40 lọ
32.000đ - 38.000đ
Trên 40 lọ
25.000đ - 38.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: 1 lọ 250 ml, 1 thùng 20 lọ, nặng 8,5 kg

Dưới 20 lọ (hộp)
38.000đ
Từ 20 - 40 lọ
32.000đ - 38.000đ
Trên 40 lọ
25.000đ - 38.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!