dung dịch thủy canh bio-life

2 sản phẩm

-10%
18.00012.000
Dưới 30 lọ
18.000đ
Từ 30 - 60 lọ
15.000đ - 18.000đ
Từ 60 - 100 lọ (Thùng)
12.000đ - 18.000đ

Quy cách: Lọ 100 ml, 1 Thùng 100 lọ, Nặng 14 kg

Dưới 30 lọ
18.000đ
Từ 30 - 60 lọ
15.000đ - 18.000đ
Từ 60 - 100 lọ (Thùng)
12.000đ - 18.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: Lọ 100 ml, 1 Thùng 100 lọ, Nặng 14 kg

Dưới 30 lọ
18.000đ
Từ 30 - 60 lọ
15.000đ - 18.000đ
Từ 60 - 100 lọ (Thùng)
12.000đ - 18.000đ
-4%
48.00027.000
Dưới 10 chai
48.000đ
Từ 10 - 30 chai
38.000đ - 48.000đ
Trên 30 chai
27.000đ - 48.000đ

Quy cách: Lọ 1 lít, Thùng 20 lọ

Dưới 10 chai
48.000đ
Từ 10 - 30 chai
38.000đ - 48.000đ
Trên 30 chai
27.000đ - 48.000đ
Xem chi tiết

Quy cách: Lọ 1 lít, Thùng 20 lọ

Dưới 10 chai
48.000đ
Từ 10 - 30 chai
38.000đ - 48.000đ
Trên 30 chai
27.000đ - 48.000đ


Đặt hàng nhanh
Bạn vui lòng ghi rõ cụ thể thông tin mua hàng hoặc yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin!